Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Atık Yönetimi

Atık YönetimiÖzyeğin Üniversitesinde çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılması esastır.

Atıkların kaynağında azaltılması amacı ile seçilecek malzemeler, sistemler ve yöntemlerde verimlilik arttırıcı uygulamalar tercih edilecek, hurda ve fire mümkün olduğunca azaltılacaktır.

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, sınıflandırılması, geçici depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası kontrolü işlemlerini içerir. Özyeğin Üniversitesinde idari/akademik/sosyal faaliyetler sonucu oluşabilecek atıklar belirlenir ve uygun şekilde azaltma, ayrıştırma ve geri dönüşüme kazandırma için kurallar uygulanır.

Atık Yönetim Planı

2023 yılı Atık Miktarları

2022 yılı Atık Miktarları

2021 yılı Atık Miktarları

2020 yılı Atık Miktarları

2019 yılı Atık Miktarları

2018 yılı Atık Miktarları

2017 yılı Atık Miktarları

2016 yılı Atık Miktarları