Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Güvenli Yaşam

Güvenli Yaşam

Özyeğin Üniversitesi akademik ve idari kadrosunun, öğrencilerinin, ziyaretçilerinin ve komşularının fiziksel ve ruhsal sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin etmeyi hedef ve ilke olarak benimser.

Özyeğin Üniversitesi yerine getirdiği tüm faaliyetlerin Sağlık ve İş Güvenliği açısından risklerini göz önünde bulundurarak bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmeyi hedefler.

Kaynak planlamasında kaza, olay ve sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlık ve iş güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini öncelikli olarak ele alır.

Sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı ve kabul görmüş iyi yönetim uygulamaları ile bu konuda öncü olmayı taahhüt eder.

Ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, tüm yöneticilerin öncelikli görevidir. Güvenli yaşam kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler düzenlenir. Özyeğin Üniversitesi olarak, oluşturmuş olduğu güvenli yaşam/çevre kültürü ile Türkiye'nin seçkin ve öncü bir üniversitesi konumunu koruyup, dünyada tercih edilen bir üniversite olarak medeniyete katkı sağlamayı amaçlamaktadır.