Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

HSE Yönetim Sistemleri Kapsamı

HSE Yönetim Sistemleri Kapsamı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; tüm Özyeğin Üniversitesi çalışanları, öğrencileri, ziyaretçileri, taşeronları ve ticari faaliyet gösteren firmalar için geçerlidir. Bu yönetim sistemleri Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampus Tesisleri sınırları içerisinde uygulanmaktadır. Taşeronlar ve ticari faaliyet gösteren firmalar, yapmakta olduğu işlerle ilgili Güvenli Yaşam, Acil durum ve Çevre Planlarını, Özyeğin Üniversitesi Güvenli Yaşam, Acil Durum ve Çevre Yönetim Planları ile uygun olarak oluşturabileceklerdir. Ancak bu durumda Özyeğin Üniversitesi Güvenli Yaşam, Acil Durum, Çevre Yönetim Planları ile uyumun ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacı ile Özyeğin Üniversitesi HSE Yöneticisinin ve enerji ile ilgili konular için Enerji Yöneticisinin onayını almak zorundadırlar.

Enerji Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sisteminin bir parçası olup enerji yönetimi, çevre yönetimi kapsamında ele alınmıştır.

Çevre Yönetim Planı, Güvenli Yaşam Yönetim Planı ile birlikte kullanılır ve ayrılmaz bir bütündür. Özyeğin Üniversitesi Güvenli Yaşam, Acil Durum, Çevre Yönetim Planlarını; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardlarına ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kurmuştur.

Özyeğin Üniversitesindeki bu yönetim planlarının kapsamı Yüksek Öğretim Faaliyetleri, Sosyal ve İdari Hizmetlerdir. Bu yönetim planları; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standartlarının şartlarını, Özyeğin Üniversitesindeki tüm birimlerin uygulamasını ve sürekli iyileştirilmesini, Güvenli Yaşam ve Çevre performansının artırılmasını, amaç ve hedeflere ulaşılmasını, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, iç ve dış hususları, bağlamları, yürütülen faaliyetler ve hizmetler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek Güvenli Yaşam ve Çevre açısından riskleri ve fırsatları içermektedir.

Özyeğin Üniversitesi, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve bu yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiş, uluslararası bir kurum olmakla beraber yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmekte ve yükümlülüklerini buna bağlı olarak yerine getirmektedir.

Özyeğin Üniversitesi üst yönetimi, bu kapsamda politikada belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Enerji yönetim Sistemi için liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder.