Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İletişim ve Farkındalık Yönetimi

İletişim ve Farkındalık Yönetimi

Genel Prensipler

Özyeğin Üniversitesi, faaliyetlerinin tüm paydaşları üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini,  bu etkinin kurum tarafından nasıl yönetileceğini paydaşlarına aktarmak ve bu konuda görüşleri elde etmek üzere gerekli organizasyonu oluşturur. Bu organizasyon, ilgili tarafların bilgilendirilmesini ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimlerin analiz edilerek gerekli aksiyonlara dönüştürülmesini de içerir.

Taraflarla İletişim

Özyeğin üniversitesinde Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği politikası web sitesi üzerinden tüm ilgili taraflara duyurulmuştur. Gerçekleştirilen faaliyetler sonucu etrafta yaşayanlara etki edebilecek durumların öngörülmesi halinde HSE Yöneticisi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi kişilerle temasa geçerek gerekli bilgilendirmeyi yapar ve kayıtlarını tutar. Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği faaliyetlerimizle ilgili bilgi almak isteyenler olursa Güvenlik veya ilgili birim, HSE yöneticisi ile temasa geçer ve HSE yöneticisi koordinasyonunda gerekli bilgilendirme yapılır. Resmi kurumlardan gelen denetçiler yine HSE yöneticisi koordinasyonunda karşılanır ve denetim belgeleri sunulur.

Farkındalığın Arttırılması

Tüm öğrencilerin, akademik-idari kadroların, altyüklenicilerin ve ziyaretçilerin Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları farkında olmaları amacı ile eğitim programları uygulanır. Ayrıca kampanyalar, posterler ve broşürlerle öğrencilerin, akademik-idari kadroların, altyüklenicilerin ve ziyaretçilerin ve toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunulur.