Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Özyeğin Üniversitesi çevreye duyarlı ve sürdürebilir binalardan oluşmaktadır. Yeni yapılacak tesislerde de çevreye duyarlı binalar yapılması esastır. Enerji verimliliği, mümkün oldukça öğrencilerin ve akademik-idari kadroların kapıları kapatarak, ışıkları söndürerek aktif katılımı ve enerji tasarruflu cihazlar ve aydınlatmalar yerleştirme ve tesislerin altyapısının enerji tasarruflu olması gibi pasif yöntemlerle sağlanacaktır. Tüm idari/akademik kadroların ve öğrencilerin Enerji verimliliğinin sağlanması ve çevrenin korunması amacı ile uyması gereken kurallar Kampüs Enerji ve Su Kaynakları Kullanım Kılavuzu'nda anlatılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nın yayınladığı “İşte, Evde, Yolda Enerji Verimliliği” ile ilgili kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Merkezi Soğutma Sistemi

Merkezi Isıtma Sistemi

Trijen - Şebeke Kullanımı Bina Kırılımlı Görüntüsü

Solar Üretim Grafiği

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü

ISO 50001 Enerji yönetim Sistemi Bilgilendirmesi