Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme

Proaktif Yaklaşım ve Tehlike Raporlama

Özyeğin Üniversitesinin yaklaşımı, olumsuzlukları ve kazaları önlemek, önlenemeyen olayların ise etkilerini hafifletmek odaklıdır. Bu yaklaşım gereği faaliyet gösterilen her alanda gözlenen tehlikeler, yaşanan ucuz atlatmalar ve uygunsuzluklar raporlanır ve raporlar ile gelen bilgiler etkin bir şekilde analiz edilerek önleyici aksiyonlara dönüştürülür.

Risk yönetiminde  reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılır. Bunu sağlamak için ziyaretçiler, öğrenciler, akademik ve idari kadrolar, altyükleniciler tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli katılımcılarıdır. Akademik ve idari kadro, öğrenciler hatta ziyaretçiler ve taşeronların yaşadıkları veya şahit oldukları kıl payı atlatılan olay ve tehlikeli durumların bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur ve etkin bir şekilde işletir.

 

 

Risk Yönetimi

Özyeğin Üniversitesinde risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi için üniversite tesislerinde, inşaat, yapım, onarım ve bakım aktivitelerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesinin adının geçtiği tüm organizasyonlarda planlama aşamasından başlayarak işin tamamlanmasına kadarki aşamalarda, tüm paydaşların sağlığını veya işlerin güvenliğini tehdit eden unsurlar belirlenir.

Tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında ilgili yasal düzenlemelere ve risk yönetim hiyerarşisine uyum esastır.

Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken en az tehlike oluşturacak olanlar tercih edilir. Kontroller, testler, izleme ve ölçme faaliyetleri ile tehlike belirleme ve risk yönetim faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilecek ve gerekli durumlarda ilave tedbirler planlanacaktır.

Çevre, boyut, etki analizi - giriş

Çevre, boyut, etki analizi - excel

Tehlike risk analizi - giriş

Tehlike risk analizi - excel