Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çevre ve Çevre Bilinci

Çevre ve Çevre Bilinci

ÇEVRE BİLİNCİ

Günümüzde dünyada herkes çevresel felaketlerin yakın zamanda gerçekleşeceğinin farkındadır. Bu nedenle, bu kişiler söylemlerinde hep çevreci olduklarını ifade ederler. Özyeğin Üniversitesi paydaşları ise çevreci yaklaşımını içselleştirmiş olarak dünyanın geleceğinin kurtulması için çaba gösterilmesi gerektiğini bilir, bu konuda yapılan her tür projede aktif destek sağlar. Paydaşlarımız kurum içinde ve özel çevrelerinde çevre bilincinin yaygınlaşması için gereken çabayı sergilerler.  

Çevre Politikası

Çevre Yönetim Planı